วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปัญหาคือการเรียนรู้

       ในทุกครั้งที่ฉันเปิดอ่านหนังสือแต่ละเล่มก็เหมือนกับการที่ฉันได้รู้จักกับเพื่อนใหม่เพราะหนังสือแต่ละเล่มมีความหลากหลายไม่เหมือนกันภายในแต่ละเล่มแต่ละหน้าอาจจะมีเรื่องราวดีๆหรือไม่ดีก็ได้และสอนให้เรารู้จักที่จะศึกษาและเรียนรู้กับปัญหาที่เกิดและรู้จักแก้ปัญหาแต่ละแบบที่แตกต่างกันมีทั้งเข้าใจไม่เข้าใจ รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันทำให้เราโตขึ้นมองโลกกว้างขึ้นจากการเรียนรู้และพบเจอ